Rebel

Rebel blir Norges viktigste arena for deling og utvikling av teknologikompetanse.

De beste IT hodene, 1500 av dem. Under ett tak. Kontorplasser. Delingskultur. Co-Working soner. Laber. Restauranter. Barer. Teknologi. Næringsliv. Akademia.

Et innovativt kraftsenter for IT-bransjen.

Ledig nå. Enn så lenge.

Les mer på rebel.no