WSP flytter til St. Olavs plass på Tullin

WSP Norge har signert ny leiekontrakt med Entra på St. Olavs plass 5 i Oslo.

WSP Norge har signert en ny leiekontrakt for 3770 kvadratmeter på St. Olavs plass 5 på Tullin i Oslo sentrum. Leiekontrakten har en varighet på 10 år fra tredje kvartal 2022.

St. Olavs plass 5 ble kjøpt av Entra i 2019. Entra har siden jobbet med å utvikle eiendommen og går nå i gang med en totalrehabilitering av eiendommen som vil være ferdig i andre kvartal 2022.

Entra er i gang med å utvikle en ny bydel på Tullin midt i Oslo sentrum, her skapes et levende kvartal som vil revitalisere og aktivisere området. 
Entras mål er å legge til rette for en mangfoldig bydel med variert arkitektur og en god blanding av nybygg og bevaring av eldre bygningsmasse.

- Første milepæl var på plass med åpningen av juridisk fakultet for Universitetet i Oslo, med sin unike fasade med håndmurt teglsten og flere tusen studenter som flyttet inn i januar. Dette er inngangsportalen til kvartalet, og med studentene på plass ligger alt til rette for et aktivt og pulserende byliv gjennom døgnet. Vårt kontorprosjekt i Universitetsgata 7-9 står ferdig om cirka ett år og blir et flott nybygg med høy arkitektonisk kvalitet. I tillegg har vi prosjektet Rebel i Universitetsgata 2 der vi ønsker å trekke virksomheter med et sterkt fokus på teknologi og innovasjon til dette området. Etter at vi lanserte vårt prosjekt i St. Olavs plass 5, opplevde vi stor interesse for dette ikoniske «Erling Viksjø»- bygget i totalrenovert stand. WSP er første leietaker som har signert og vi ser frem til å ønske dem velkommen til St. Olavs plass i løpet av høsten 2022, sier Sonja Horn - administrerende direktør i Entra. 

WSP flytter inn i St. Olavs plass 5 i løpet av tredje kvartal 2022. Da samler WSP medarbeidere som i dag sitter spredt på tre ulike lokasjoner i Oslo i sitt nye hovedkontor. Å kunne tilby medarbeiderne et kontor sentralt i Oslo i nær tilknytning til hovedstadens kollektivnett har vært viktig for WSP, som har mange rådgivere og prosjektledere som ofte er mye på farten.   

- Vi er svært fornøyde med å ha signert denne leiekontrakten med Entra, som i likhet med oss er innovative, fremtidsrettede og har et sterkt fokus på miljø og bærekraft. Å kunne flytte inn i et kulturminne som nå rehabiliteres, slik som Viksjø-bygget, er for oss prikken over i-en. Vi har sterke fagmiljøer innen kulturminner, verneverdige bygg og rehabilitering hos oss. Byggets kvalitet og beliggenhet, og Entras profil som utleier, gjør at dette passer svært godt med WSPs identitet og det vi som selskap og samfunnsutvikler står for, sier administrerende direktør i WSP Norge, Mickey Johansson.

Cushman & Wakefield har vært rådgiver for WSP i prosessen.

Skrevet av: Entra 03.11.2020

Flere artikler

Viksjø-perlen på St. Olavs plass

En av de aller mest markante bygningene på Tullin er St. Olavs plass 5. Den ikoniske modernistbygningen i naturbetong, med sin triangulære form og rasterfasader, st...