Om KA 13

KA13 er en pilot i FutureBuilt. I dag er det en gammel kontorbygning fra 50-tallet med åtte etasjer, og en kjeller. Det vil bli en av de aller første fullskala-prosjektene etter sirkulære økonomiske prinsipper.

KA13 tar sikte på å endre tankegangen om hva som kan gjenbrukes, og vise at en ambisiøs grad av gjenbruk og gjenvinning fortsatt kan tilfredsstille funksjonelle og estetiske krav. Gjenbruk av både utvendige og indre deler vil gi viktige miljøfordeler.

Gamle materialer med betydelige CO2-utslipp vil ikke gå til spille. De blir nye produkter. Det beste eksempelet er muligens det nye annekset i bakgården (400 m2) som vil bli bygget bare ved gjenbruk av betong og stål fra det tidligere 50-tallsbygget.

Kort sagt, KA13 vil ha en nullutslipps-byggeplass, høy gjenbruksgrad av materialer, 100 prosent resirkulering (maks 20kg / m2 avfall), LCA-redusert karbonavtrykk med ambisjon om å redusere CO2-utslipp fra transport, energi og bruk av materialer med 50 prosent.