Om KA 21

Gamle Otto Treiders Handelsskole blir nå omgjort til et moderne kontorhus midt i Oslo sentrum. Bygget blir en del av den spennende utviklingen på Tullin! 

Kristian August gate 21 (KA21) er et sjeldent eksempel på leiegårder i sen-empirestil i Oslo, og her har man muligheten til å leie hele bygget for sin bedrift! Arealet er på 1 640 m2 BTA, men kan fint deles på to leietakere. 

Det opprinnelige, originale inngangspartiet restaureres tilbake til sin fordums prakt. Et historisk sus i kombinasjon med moderne teknikk og overflater vil gi gode arbeidsplasser for dine ansatte. Store vinduer mot Tullinløkka, i kombinasjon med meget god takhøyde, legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Bygningen ble fredet 25. juni 2013, og fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i trapperommet i alle etasjer og inngangsparti. 

Vi planlegger for sykkelparkering, garderobe og dusjer i kjelleren. På byggets loft skal det utarbeides en internkantine, samt møterom av forskjellige størrelser. Miljømessig har vi som mål å få bygget BREEAM-sertifisert.